Boksta Müsabaka

BOKS MÜSABAKA KAÇ TÜRLÜ NETİCELENİR:


Nakavt ile galibiyet: Nakavt ile kazanmak şu hallerde olur.
a- Ayaklardan başka vücudun herhangi bir kısmı on saniye müddetle yerle temas halinde kaldığı,
b- İplerin üzerine on saniye müddetle asılı kaldığı,
c- Yumruk neticesinde, ayakta bulunduğu halde 10 saniye içinde boksa devam edemediği ve kendisini müdafaadan aciz olduğu hallerde,
d- Boksör yerde iken, orta hakemin sayışı sırasında devre bitse gong çalmayacak, orta hakem, BOKS deyince gong çalacaktır.


Teknik nakavtla galibiyet: Boksörlerden birisi mecelsizlikten kendini müdafaa edemeyecek halde düştüğü vakit verilen karardır.


Sayı ile galibiyet: Abandone ile galibiyet şu hallerde verilir:


a- Boksör kendiliğinden müsabakayı terkederse,
b- Yaralanmasından dolayı orta hakem müsabakayı terk ettirirse,
c- Rakibinin kuvvetli yumruklarına müdafaasız hedef olursa,
d- Müsabaka tek taraflı olursa,
e- Dinlenme zamanının bitiminde derhal döğüşmeye hazır olmazsa.


Yukarıda bahsedilen hallerde 10 saniye zaman geçmiş olursa, boksör oyunu terk etmiş sayılır. Aksi halde ihtar edilir.
İttifakla galibiyet: Müsabaka hitamında yan hakemlerinin bir boksör üzerinde reylerinin ittifakı ile elde edilen galibiyettir. Her iki boksör de aldıkları yaralar neticesi müsabakaya devam edemez veya devam etmeleri orta hakemce mahzurlu görülürse bu taktirde yan hakemlerinin oylarına baş vurulur ve o ana kadar ekseriyeti temin eden boksör galipilan edilir.
 Rakibin diskalifiyesi ile elde edilen galibiyet: Bir boksör iki defa ihtar aldıktan sonra, hatalarına devam ederse veya kasti ve tehlikeli faul yaparsa orta hakemi tarafından diskalifiye edilir ve rakibi galip ilan edilir.
 Hükümsüz maç: İki boksörde faullü hareket edilirse, orta hakemin kararlarına riayet etmezlerse, anlaşarak, hareket ederlerse, orta hakemi tarafından her ikisi de diskalifiye edilir. Bu karar maçı hükümsüz kılar.
 Beraberlik: Beraberlik ancak hususi karşılaşmalarda kabul edilir. Diğer resmi müsabakalarda beraberlik verilemeyeceğinden muhakkak birinin galip ilan edilmesi mecburiyeti vardır. Bu takdirde kura çekilir. Kurayı kazanan taraf galip ilan edilir.

Sakatlanma ile galibiyet: Eğer bir boksör aldığı yaralardan dolayı müsabakaya devam edemezse, rakibi galip ilan edilir.

    Galip gelen boksör takımına iki puan kazandırır.
    Mağlup olan boksör takımına 0 puan kazandırır.
    Berabere kalan boksör takımına 1 puan kazandırır.
    Diskalifiye olan boksör takımına 0 puan kazandırdığı gibi mükâfat da alamaz.
    Tatil edilen maçlarda boksör takımına sıfır puan kazandırır.
    Raundlar, üçer dakikadan 3 raund veya ikişer dakikadan 6 raund olur. Raundlar arasındaki dinlenme zamanı bir dakikadır. Bir boksöre günde iki müsabakadan fazla müsabaka yaptırılamaz. İki müsabaka arasında iki saatlik bir dinlenme zamanı olması lazımdır.