Çalışma Teknikleri

Pençingbol:

Pençingbol, bir platform, armut biçimi meşin bir top ve bu topu platforma tespit eden ve topun her tarafa hareketini temin eden bir bağlantıdan ibarettir. Platformun tespit tahtalarında birer yarık bulunmaktadır. Bu yarıktan platform boksörlerin boyuna göre ayarlanabilir. Pençgbol çalışmasının boksöre çok büyük bir faydası vardır. Nizami ve seri yumruk atmayı, kol ve bileklerine hakimiyeti ve sür,atli karar verilmesine yardımcıdır. Pençgboldeki ilk çalışmalarda, platforma takılı ve aşağı sarkık bulunan pençgbol topu alttan bir iple platformdan dört parmak kalacak şekilde bağlanır, sağ kroşeye çalışacaksa platformun soluna, sol kroşeye çalışacaksa sağına bağlanır ve bir hasım karşısında imiş gibi, evvela sağ, bilahare sol kroşelere çalışır. Sağ ve sol direklere çalışmak için pençgbol yukarıda söylendiği gibi platform ilerisine aparkatlara çalışacaksa öne bağlanır ve bu şekilde çalışmalar yapılır.

   

Kum torbası:
Bir boksörün yetişmesinde çok büyük önemi vardır. Meşin veya branda bezinden yapılır. Kum torbasının içine mısır konur. Mısır konmasındaki sebep; vurulduktan sonra çöken yerin tekrar eski haline gelmesidir. Kum torbası üstüvane şekilde olur ve üç renge boyanır. Birinci ve alt bölümü mide, orta göğüs ve üst kısmı da başı ifade eder. Kum torbasında sert bandajla çalışmamak lazımdır. Aksi taktirde parmakların kırılması mümkündür. Yumuşak kum torbası eldiveni ile çalışmak lazımdır.

 
Kum torbasında çalışma tekniği:
Kum torbası ile çalışmalar, boksun ana idmanlarından birisini teşkil eder. Kum torbasında hasım karşısında imiş gibi hareketli çalıştırılır. Kum torbası ile çalışmlalarda yumrukların tesiri artar. Aynı zamanda kol ve bileklik adaleleri kuvvetlendirilir.  Her yumruk hedefine varılıncaya kadar hızla atılmalı ve tam hedefine varınca, hız azamiye çıkmış olmalıdır. En iyi yumruk, hareketini belli etmeden hasmın en zayıf yerine, bilhassa çenesine isabet ettirilen yumruktur. Kum torbası ile çalışmalarda, kum torbası itilmeli bu şekilde atılan yumruk çok tesirlidir. Kum torbasına bir hasma vurulacak tekmil yumruklar tatbik edilir.

 

APARKAT:
Bilhassa yakın göğüşte tatbik edilen çok tesirli bir yumruktur. Bu yumruklara çalışırken, omuz, kalça ve ayak topuklarını kaldırarak vücut kuvveti ile vurulmasına dikkat edilmelidir. Yumruklar omuz yüksekliğini geçmemelidir. Aparkatta yumruk kısa düşeceğinden atılarak vücut biraz geriye meyletmelidir.

 
KROŞE:
Değişik açılar altında atılmalıdır. Çoğunlukla atılan yumruklar çeneye ve güzel gelmelidir. Kollar ve dirsekler fazla açılmamalı, yumruklar soldan sağa yukarı, çapraz, yüz önünde müdafaayı yarıp geçecek şekilde ayak, kalça ve omuzların da yardımı ile atılmalıdır. Omuzlar her türlü yumruklara iştirak ettirilir, omuz yumruğu vurmak bir boksörün en mümeyyiz vastı olmalıdır. Bu sayede omuz adaleleri gelişir ve kuvvetlenir.

CİFT KROŞE:

Birbiri peşi sıra atılan bir kroşedir. Şaşırtıcı ve sayı yapıcı bir kroşe şeklidir. Seri vurulduğu takdirde tesiri artar. Birincisinden kurtulan hasım ikinci yumruğu yer.

CAP:
Daha ziyade bilekle atılan bir yumruk çeşididir.makbul sayılan bir yumruk değildir. Çok az kullanılmaktadır. Bu yumruğa, omuzla atılan kısa bir kroşe de denebilir.

JOLT:
Yukarı doğru vurulan kısa bir aparkattır. Her iki yumrukla da ayrı ayrı vurulabilir. Her zaman kullanılmayan bir yumruk çeşididir. Ancak krokar dövüşte etkilidir.