Boks Salon Çalışması

Boksun bütün hareketleri ayaklar üzerinde cereyan eder. Bu bakımdan ayak hareketlerine büyük öneml verilmesi lazımdır. Bu sebeple salona muayyen aralıklarla iskemleler yerleştirilir. Boksörler evvela bu iskenleler arasından serbest olarakgeçirilir. Burada ayak burunları üzerinde hareker edilir. Ayaklar yerden kesilmez. Yalnız hafifçe temas eder. Ayak açıklıkları aynı kalmalıdır. Bu şekilde yürümeğe alışılınca aynı yürüyüşler gard vaziyetinde tekrarlanır. Boks hareketlerinden en önemlisi de eskiv hareketleridir. Bu eskiv alıştırılmaları için salona boydan boya ip gerilir. Hasım, omuz yüksekliğindeki bu ipin iki adım açığında tasavvur edilir. Gard vaziyetinde bir adım atılarak ipe yaklaşılır. İkinci adımla öne doğru eskiv yapmak sureti ile ipten geçilir. Aynı hareket geri olarak da tekrarlanır. Eskiv yaparken fazla eğilmemek ve gözleri hasımdan ayırmamak lazımdır. İplere paralel olarak yürütülür. Sağa sola eskiv yapılırken ipten geçilir ve yürümeğe devam edilir.

FUTİNG NEYE DERLER NASIL YAPILIR?

Futing, boksörlerin, jimnastik, kültür fizik ve nefes talimleri ile karışık olarak yaptıkları biz arazi yürüyüşüdür. Futing, boksörlerin nefeslerini açabilmeleri için çok lüzumlu ve faydalıdır. Her mevsimde yapılması lüzumlu bir idmandır. Günlük çalışmalarında futingi ihmal eden boksörler büyük maçları nefessizlik yüzünden güçlkle çıkarırlar. Bu sebeple futinge nefes idmanlarıçok sık yapılmalıdır. Bütün idmanlarda olduğu gibi futingde tedricen başlar ve zamanında 2/3 üne kadar yükseltilir. Bundan sonra tekrar tedricen azaltılır.
 

HAFİF İDMAN:

İdman hareketlerinin bir kısmı ile yapılan idmana denir
HAFİF FUTİNG: Nefes talimleri ile birlikte hafif koşu ile karışık bir yürüyüştür.
KOMPLE İDMAN: Tekmil idman hareketleri ile yapılan idmandır.
KOMPLE FUTİNG: Yürüyüş, koşu, kısa sür’at, zikzaklı koşulat, ileri geri koşullat ve sıçramalarla karışık yapılan çalışmalardır.
    

BİR HAFTALIK FUTİNG ÇALIŞMA CETVELİ:
Birinci gün: 15 dakika yürüyüş – 20 dakika idman – 15 dakika nefes talimi – 50 dakika futing sonunda duş ve tartı.
İkinci gün: 15 dakika yürüyüş – 20 dakika idman – 15 dakika nefes talimi – 50 dakika futing sonunda duş ve tartı.
Üçüncü gün: 15 dakika futing – 20 dakika hafif idman – 15 dakika dakika nefes talimi – 50 dakika futing sonunda duş ve tartı.
Dördüncü gün: 15 dakika komple futing – 30 dakika komple idman – 15 dakika nefes talimi – 50 dakika futing sonunda duş ve tartı.
Altıncı gün: 15 dakika hafif futing – 20 dakika hafif idman – 15 dakika nefes talimi – 50 dakika futing sonunda duş ve tartı.
Yedinci gün: Dinlenme