Teknik Çalışmalar

Boks Çalışması

Taaruz ve müdafaa hareketleri:


1-      Hasmın migdesine sol direkt:  Hasmın midesine sol direkt atılırken çene sol omuza hafifçe temas eder. Sağ yumruk mukabili yumruğu karşılamak veya ikinci bir yumruk atmak üzere sağ çeneye yakın bir vaziyette tutulur.

2-      Hasmın midesine direkt: Hasmın midesine sağ direkt vurulurken bu yumruğa kalça ve omuzda iştirak eder. Sağ çene sağ omuza temas eder. Sol yumruk mukabil bir yumruğu karşılamak veya bir yumruk atmak için sol çeneye yakın tutulur.

3-      Hasmın sol direkt’ine karşı sola hafif dönerek sağ kolla bloke etmek: Hasmın sol direkt vurduğu zaman gard bozulmadan vücudun belden yukarı kısmı sola döner ve yumruk sağ kolun üstü ile bloke edilir. Bu hareket sol tarafa da tekrarlanır.

4-      Hasmın mideye sol direkt vuruşuna karşı sola eskiv ve sağ kolla yumruğu dışarı çekmek: Mideye vurulan yumruklara karşı en kolay ve en emin bir savunma şeklidir. Sol direkt vuruşu yapıldığı zaman gard duruşu bozulmadan belden yukarı vücudunu sola döndürür ve sağ yumruğunu dairevi hareketle aşağı doğru açarak yumruğu dışarı doğru çeler. Bu hareket esnasında dirsek vücuttan fazla açılmamalıdır. Çelme işi hafif bir hareketle yapılmalıdır.

5-      Hasmın yukarı bir sol direkt vuruşunda:  Yine vücut belden yukarı hafifçe sola döner. Sağ sol dirsek vücuttan ayrılmadan bilek kısmı ile dışa çeler. Sağ ile çelinmemişse sol yumrukla yumruk çeşitlerinden biri ile vuruş yapılır. Sol ile çelişmemişse sağ yumruk ile mukabele edilir.

6-      Arapkat: Daha evvel izah edilmiş olduğundan ayrıca izahına lüzum görülmemiştir.

7-      Sol ayakla sola ileri saydstep ve mideye sol kroşe: Hasmın sol direkt vuruşuna karşılık sağ elle parad yapılır, bu esnada sol ayak biradım sola ve ileri atılır. Ve sol yumrukla hasmın midesine sol kroşe vurulur.

8-      Hasmın sağ direkt vuruşunu sol kolla bilekten içe doğru çelmek: Hasmın sağ direkt vuruşunu sol kolla bilekten içe doğu çelinir. Bu hareket ayılan yumruğu içe doğru kaydıracak şiddetle olmalıdır. Sağ kol hasmın mukabil yumruğuna karşı sağ çeneyi koruyacak şekilde tutulmalıdır.

9-      Hasmın sol direktini sağ kolla bilekten dışa çelmek:  hasmın sol direkt vuruşu, sağ direkt vuruşun içine gelecek şekilde ve avuç ile dışarı doğru çekilir. Bu hareket yapılırken vücut hafifçe sola eğilmiştir. Sol kol kontra bir yumruk vuracak şekilde aynı zamanda çeneyi koruyacak bir durumda tutulur.

10-   Hasmın sağ direkt vuruşunu sol elle dışa doğru çekmek: Hasmın sağ direkt vurduğu zaman sol el vuruşun içinden hasım yumruğunu dış tarafa doğru çeler. Bu hareket esnasında vücut sağa doğru hafifçe eğilir. Sağ el kontra sol yumruğu bloke edecek veya mukabil  yumruğa geçecek şekilde tutulur.

11-   Hasmın sol direkt vuruşunu sol elin içi ile dışa çelmek:  Hasmın sol direkt vuruşu elle karşılanara dışa doğru çelinir. Sağ el karaciğer ve sağ çeneyi koruyacak şekilde tutulur. Bu hareket esnasında hasmın sağ yumruğu kontraya düşürebileceğinden her zaman tekrarlanmamalıdır.

12-   Hasmın sol yumruğundan öne doğru eskiv yaparak sıyrılmak: Hasmın sol direkt vurduğu zaman hafifçe öne eğilinir. Ve bu hareket esnasında vücut sola ve ileriye döndürülür. Bu suretle hasmın yumruğu sağ omuzun üzerinden gerriye kayırılmış olur. Bu hareket mukabele için en iyi bir durumdur