Boksörü Eğitme

Boksörü Eğitme

Antrenörlerin boksördeki kötü itiyatları giderme usulleri

Kötü hataların ve itiyatların giderilmesi için bütün çarelere baş vurulması bir antrenörün birinci vazifesidir. Farzedelim ki, antrenörün çalıştırmakta olduğu boksör daima öne doğru eğilmektedir. o taktirde antrenör bu boksörü bir duvar karşısında çalıştırır. boksör duvar karşısında da eğilmesine devam ediyorsa bunun mahsurunu derhal görecektir. Öne eğildiği zamanlar başı duvara çarpacaktır. Şayet boksör, direk yumruk atarken dirsekleri yana doğru kalkıyorsa, antrenör bu boksörü, duvara iyice yanaştırır ve düz yumrukları burada vurmasını söyler. Bu hatasında devam eden boksör yumruk attığı zaman dirseği kalkarsa duvara çarpacaktır. Boksör gard duruşunda dizlerini gergin tutuyorsa hafif olarak bükemiyorsa dizin geri tarafından boşluğu, diz bükük durur vaziyette iken bir flaster takılır. Hatalı harekettebu flaster kıllarını çekerek canını yakacaktır. Boksör sağ ve sol direkt vuruşlara çalışırken sol ve sağ ayağını muayyen bir mesafeye göürmesi melekesini elde edilmesi için salonda yere takoz konur. bu takozlar arasında çalışmaya mecbur tutulan boksör adımlarını ayarlamayıöğrenecektir. Şayet boksör, ileri, geri ve sağa, sola hareketlerde ayak tabanı üzerinde hareket edemiyor ve topuklarını daima yere basma itiyadında bulunuyorsa antrenör, ayakkabısının topuğu üzerine ayağa batıcı cisimle koyar. Ekseri boksörler yumruk attıkları zaman bileklerini kırarlar. Bu yanlış harekettir. Hem yumruğun tesiri ve hemde bileğin sakatlanması bakımından mühimdir. bu kötü itiyadın düzeltilmesi için boksörün bileğinin üstüne bir pamuk, bunun üzerine düz bir tahta konur ve bir sargı ile sarılır. Kum torbasında ve pançingbolda bu vaziyette bir ay kadar çalışılır. Böylece boksör düzgün yumruk vurmasını öğrenmiş olur.