Boks Öğütleri

Daima yumruklarınız solla başlayip solla bitmelidir.Aparkat çok tehlikeli ve kuvetli bir yumruktur.
Bu yumruğu almamaya buna mukabil yakın mesafe ile bu yumruğu vurmaya dikkat edin.Boksörün atağı karşısında
geri çekilmeyip bu atağı sal ve sola eskivlerle sovuşturun.

Daima sağ eskiv yapan bir rakibe karşı fent yapın,sol aparkat vurun.Boksör kapalı dövüşüyorsa,birinci raund
uzak dövüşerek rakibin gardını düşürmeye ve sol fentlerle bozmaya çalışın.
İki elini birbirine çok yakın tutuyorsa bir elinde her ikisinide bloke ederek midesine aparkat vurun.

Antrenör,rakib boksörü,birinici rauntda iyice analiz etmiş ve ikinci rauntda tatbik edeceği hareket tarzını
pilanlamıştır.Bu tavsiyeler dikkatle dinlenmelidir.
Boksörler daha ziyade direkt yumrukları tercih etmelidirler.Zira bu yumruklar daha kolay yerllerini bulurlar.

Birinci rauntda rakip midesini acık bulunduluyor ise daima çeneye çalışarak boksörün dikkatini midesinden ayırmalı,
ikinci rauntda yine böle bi fentle rakibin açık bulunan midesine kontra bir yumruk vurarak kesin neticeye gitmelidir.
Mide kapalı ise birinici rauntda mideye çalışılır.Boksör bu durumda midesini daha çabuk kapatır,açık olan çenesine
birkroşe vurularak taktikte başarılı olunur.